Eestlased ja Topeltkodakondsus

Topeltkodakondsus Eestlasel

Enamus eestlased on omandanud Eesti kodakondsuse sünnilt ja nad võivad saada ka teiste riikide kodanikeks ilma Eesti passist loobumata, vaatamata sellele et Eesti seadus keelab mitme kodakondsuse omamist.

Eesti Kodakondsuse seadus sätestab järgnevalt:

§ 1.  Eesti kodanik

  (1) Eesti kodanik on isik, kes käesoleva seaduse jõustumisel on Eesti kodakondsuses, samuti isik, kes on käesoleva seaduse alusel omandanud, saanud või taastanud Eesti kodakondsuse.

  (2) Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses.

Esmapilgul tundub seadus olevad päris otsekohene ja selge: mitme kodakondsuse omamine on eestlastele keelatud. Kuid iga Eesti Vabariigi seadus peab olema kooskõlas meie riigi kõige tähtsama seadusliku dokumendiga, Põhiseadusega, mis sätestab, et:

§ 8.    Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.

  • Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele.
  • Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust.
  • Kelleltki ei tohi veendumuste pärast võtta Eesti kodakondsust.
  • Eesti kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise tingimused ning korra sätestab kodakondsuse seadus.

Seega on meil potentsiaalne vastuolu Põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse vahel. Kui välismaalane taotleb Eesti kodakondsust peale elamisloa saamist ja Eestis 8 aastat elamist, siis Kodakondsuse seaduse järgi tema peaks enda olemasolevast kodakondsusest loobuma enne Eesti kodakondsuse saamist, sest mitut kodakondsust ei tohi olla. Sama reegel peaks teoorias kehtima eestlasele, kes läheb ja taotleb näiteks USA kodakondsust, kuid siin tekib vastuolu Põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse vahel. Kui seadus on Põhiseadusega vastuolus, siis Põhiseadus kontrollib, sest see on kogu Eesti õigussüsteemi alus. Kodakondsuse seadus keelab mitme kodakondsuse omamise, kuid Põhiseadus ei luba sünnilt Eesti kodakondsuse saanud isikult kodakondsust ära võtta. Seega ei saa Eesti Vabariik ühtegi sünnilt Eesti kodanikku sundida oma kodakondsusest loobuma. Samuti ei saa Eesti Vabariik takistada teisi riike, näiteks USAd, Eesti kodanikule teise kodakondsuse andmist, sest Eesti seadused ei kehti teiste suveräänsete riikide territooriumitel. USA otsustab ise, kas ta lubab kedagi oma kodanikuks, mitte Eesti.

Kokkuvõtvalt, välismaalastele ei anta Eesti kodakondsust, kui and ei loobu oma teise riigi passist, kuid sünnilt Eesti kodanik võib välismaal passe koguda ja ei pea Eesti kodakondsusest loobuma.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga